המדריך המלא להוצאת רישיון נשק

תוכן עניינים

ב-18 באוקטובר פורסמו ונכנסו לתוקף התקנות החדשות לקבלת רישיון נשק. כמובן שישנם סייגים נוספים שאינם מופיעים להלן ובכל מקרה כדאי לבדוק באתר של המשרד לביטחון לאומי ולקרוא בעיון את תקנות כלי הירייה (תנאי סף ותבחינים לקבלת רישיון פרטי לכלי ירייה והוראות נוספות).


התנאים המקדימים לקבלת רישיון נשק


בעת הגשת הבקשה לקבל רישיון נשק צריכים להתקיים, קודם כל, מספר תנאים:

א) מגיש הבקשה הוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, ובלבד ששהה בישראל בצורה רציפה במשך 3 שנים לפני הגשת הבקשה או מי שקיבל תעודת עולה ומשטרת ישראל אישרה את כשירותו.

ב) הוא בעל שליטה בסיסית בעברית, אשר מאפשר לו להבין הוראות ולקרוא נהלים. 

ג) יש בידיו הצהרה חתומה על ידו ועל ידי רופא המעידה כי הוא כשיר רפואית לשאת נשק, בהתאם לנוסח הצהרה המפורסם על ידי האגף לרישוי ופיקוח כלי הירייה במשרד לביטחון לאומי. 

ד) גיל – 

– 18 ומעלה – אם סיים שירות סדיר.


– ולגבי מי שמתגורר במקום בו המליצה המשטרה שמוצדק לקבל רישיון נשק או מי שעבודתו במרבית השבוע, או לימודיו במשך יומיים בשבוע, מתבצעים במקום שלגביו משטרת ישראל קבעה כי מוצדק לקבל רישיון נשק:

o מי שהשלים שנת שירות סדיר כלוחם.

o מי שהשלים שנתיים שירות סדיר.

o מי שהשלים שירותי לאומי אזרחי של שנתיים ומעלה.

o מי שהשלים שירות אזרחי של שנתיים ומעלה. גיל בעת הגשת הבקשה.

o אישה שהשלימה שנת שירות סדיר או סיימה שנת שירות לאומי-אזרחי או שירות אזרחי של שנה. 


– מעל גיל 27 – אם מדובר באזרח ישראלי שלא שירת בשירות סדיר או לאומי אזרחי או שירות אזרחי. 


– מעל גיל 45 – אם מדובר בתושב קבע בישראל שאינו אזרח ושלא שירת בשירות סדיר או לאומי אזרחי או שירות אזרחי. 


אישור משטרה

רישיון לנשק יינתן רק אם קצין משטרה יקבע שאין מניעה לתת את הרישיון מטעמים של שלום הציבור וביטחונו. 


תנאים נוספים לקבלת רישיון נשק


בנוסף לתנאים המקדימים, לא יינתן רישיון נשק פרטי ולא יחודש רישיון אלא אם התקיים אחד או יותר מהתבחינים הקיימים: (א) מקום מגורים מזכה – כלומר שיש המלצה מהמשטרה לתת רישיון נשק (ב) מקום עבודה שבו אדם נמצא במרבית שבוע העבודה או לימודים במשך לפחות יומיים בשבוע בישוב שבו המשטרה המליצה לתת רישיון נשק (ג) מורה דרך / כבאי – מי שמוגדר ככבאי או מתנדב לתפקיד כבאי בעל ותק של שנתיים + הרשות הארצית לכבאות והצלחה אישרה את כשירותו. או מי ששימש כבאי במשך שנתיים לפחות שבמהלכן החזיק ברישיון פרטי ושהרשות הארצית לכבאות אישרה את כשירותו וכל עוד הבקשה הוגשה לפי תבחין זה בתוך 30 יום מיום סיום עבודתו או לפני סיום תוקף רישיונו (ד) עובדים ומתנדבים בגופי הצלה – פירוט בהמשך (ה) חקלאי מוכר (ו) מוביל חומרי נפץ (ז) ממונה ביטחון או מנהל אבטחה (ח) מדריך ירי בעל ותק של שנה לפחות (ט) בעל הכשרה ייחודית – עבד ברשות שדות התעופה ובוגר קורס מאבטחים או עובד שב"כ כיום או לשעבר שעבר קורס מאבטחים ועוד. (י) תבחן שירות בכוחות הבטחון – פירוט בהמשך (יא) תבחין שירות במשטרת ישראל – פירוט בהמשך.


הגשת בקשה – יש להגיש הצהרה חתומה על ידי המבקש בהתאם לנוסח של המשרד לביטחון לאומי שבו המבקש מצהיר לגבי איזה תבחין הוא עומד וימציא מסמכים להנחת דעתו של פקיד הרישוי. 


תבחין שירות בצה"ל


מי זכאי על פי תבחין שירות בכוחות הביטחון?

(א) קצין בצה"ל בדרגת סגן ומעלה או נגד בדרגת רב סמל ראשון ומעלה ומקביליהם בגופי הבטחון האחרים. 

(ב) משרת כלוחם ביחידה מיוחדת בגופי הבטחון.

(ג) משרתי כוחות הביטחון + בוגרי כוחות הבטחון – בעלי הכשרה של רובאי 07 ומעלה.

(ד) בוגר צה"ל המחזיק בתעודת לוחם – אלא אם חלפו יותר מ-20 שנה ממועד שחרור של המבקש משירות סדיר או משירות מילואים פעיל או מיום שהפסיק להחזיק כלי ירייה ברישיון. 


תבחין שירות במשטרת ישראל 


מי זכאי על פי תבחין שירות במשטרה?

(א) שוטר המשרת במשטרה לפחות שנתיים או ששירת שירות קבע במשטרה במשך שנתיים לפחות.

(ב) שוטר ששירת שנתיים לפחות כלוחם במערך המבצעי של מג"ב.

(ג) מתנדב פעיל במשטרה או מי שהתנדב במשטרה במשך 15 שנה + משטרת ישראל אישרה את כשירותו ובלבד שהבקשה הראשונה לפי תבחין זה הוגשה בתוך 10 שנים לכל היותר מסיום התנדבותו.

(ד) מתנדב פעיל במשטרה אשר גר במקום מגורים שלגביו המליצה המשטרה כי מוצדק לתת רישיון פרטי + השלים שנתיים ומעלה של שירות סביר או שנת שירות סדיר כלוחם + התקבלה אישור ראש מחלקת מתנדבים במשטרה. 


תבחין שירות בגופי ההצלה


מי זכאי על פי תבחין גופי הצלה?

מי שהוא עובד או מתנדב או פעיל באחד הגופים הבאים להלן במשך שנה לפחות + הוא עוסק בפועל בפעולות הצלה + הגוף שבו הוא עובד או מתנדב אישר את הכשירות שלו לפי תבחין זה. 


הגופים הם:

– מד"א.

– זק"א – איתור חילוץ והצלחה. 

– רגע של אמת זק"א – זיהוי קורבנות אסון.

– איחוד הצלה ישראל.

– גוף שהשר הכריז עליו שהוא גוף הצלה לפי פקודת המשטרה. 


חידוש רישיון מכח רציפות

אם אדם לא עומד באחד התבחינים, אך מחזיק אקדח ברישיון כדין במשך 10 שנים רצופות לפחות, יהיה פקיד הרישוי רשאי לחדש את רישיונו – אך יצטרך לעמוד בתנאים המקדימים.

 

רישיון בלא עמידה בתנאים המקדימים או באחד מהתבחינים


ניתן יהיה לתת רישיון נשק פרטי לאדם אף אם לא עמד בתנאים המקדימים או באחד מהתבחינים אם:

(1) משטרת ישראל המליצה לתת רישיון נשק מטעמים של שלום הציבור וביטחונו.

(2) לבקשת משרד החוץ – לשם אבטחת נציגות דיפלומטית זרה. 


ערר


בהתאם להוראות חוק כלי יריה, מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת פקיד הרישוי, רשאי להגיש ערר בכתב תוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה. 


שאלות ותשובות


האם רובאי 02 בדרגת רס"ר במילואים זכאי לרישיון נשק? כן.

אני לא גר בישוב מזכה, פטור ממילואים והשתחררתי בדרגת סמ"ר. אבל אני רובאי 07, האם זכאי? כן. 

אני גר בישוב מזכה, סיימתי שירות סדיר בעבר אבל לא לוחם. האם זכאי לרישיון נשק? כן. 

עורך דין נדלן ומקרקעין  אוהד שפק
עורך דין נדלן ומקרקעין אוהד שפק

עו"ד שפק, מייסד המשרד, מומחה בנדל"ן ובמיסוי מקרקעין ומלווה עסקאות נדל"ן מורכבות בישראל, באירופה ובארה"ב.
מרצה בפורומים מקצועיים ומפרסם מעת לעת מאמרים וטורי דעה בעיתונות הישראלית ובעיתונות הזרה.
ממייסדי עמותת משמר הדמוקרטיה הישראלית, הפועלת משנת 2019 לקידום עקרונות וערכים דמוקרטיים.
מייצג יזמים ובעלי דירות בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, מייצג זוכים וקבוצות זוכים בפרויקטים של מחיר למשתכן ומתמחה בנושאי ירושה, צוואות ועיזבונות. לפרטים ושאלו מוזמנים לצור קשר.
כתובות המשרד: ירושלים רחוב קרן היסוד 34.
רמת גן: מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט - קומה 33).
טלפון: 02-6775435

השאר תגובה

תוכן עניינים

אודות

המשרד מתמחה בנדל”ן ובמיסוי מקרקעין, בנושאי ירושה צוואות ועיזבונות, וכן ובליטיגציה בבתי המשפט. המשרד משלב מומחיות בתחומי משפט מגוונים תוך הבנה והיכרות מעמיקה עם הרגולציה בישראל ועם הסביבה העסקית.

כתובות המשרד :
ירושלים רחוב קרן היסוד 34. 
רמת גן: מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט – קומה 33).

צרו קשר

פוסטים אחרונים

עקבו אחרינו

לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן