עורך דין ירושות

משרדנו מתמחה במספר נושאים בהקשר זה:

 

ניהול עיזבונות

 

משרדנו משמש כמנהל עיזבון ואחראי על חלוקת נכסיו של אדם שנפטר – ליורשיו ולמוטבי העיזבון.

 

מנהל עיזבון, בין אם זמני ובין אם קבוע, מתמנה באמצעות הסכמה של היורשים או המוטבים אלא אם המנוח ציווה על מועמדותו לתפקיד ואז אין צורך בהסכמה.

 

אם לא נקבע אחרת בצו המינוי, תוקף המינוי של מנהל העיזבון הוא למשך שנתיים, ושל מנהל עיזבון זמני למשך 6 חודשים.

 

תפקידו של מנהל עיזבון הוא לכנס את נכסי העיזבון, לנהל את העיזבון, לסלק חובות שיש לעיזבון, לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים, בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה, ולעשות כל דבר הדרוש לביצוע צו קיום הצוואה או צו הירושה.

 

מנהל העיזבון מפוקח על-ידי האפוטרופוס הכללי, והוא נדרש לשלוח עותק מהבקשה למינוי מנהל עיזבון וכן להגיש לו פרטה של נכסי העיזבון וכן דו"חות.

 

הגשת בקשה לצו ירושה

 

צו ירושה מכריז כלפי כל העולם מיהם היורשים של אדם שנפטר. מי שתובע זכות בירושה צריך להביא ראיות לכך שאין יורשים אחרים זולתו, וכאשר מוגשת בקשה לצו ירושה עליו לפרט בבקשתו את יורשי המנוח, ואם מת מי מהם – את יורשיו. המבקש את צו הירושה נדרש להצהיר כי אלו הם היורשים היחידים ואין משהו מלבדם. אם לא ידוע למבקש את צו הירושה אם היורשים הם היורשים היחידים או אם יורש מסוים מצוי בחיים, עליו להצהיר על כך במעמד הבקשה.

חשוב להדגיש כי על המבקש צו ירושה להיות בעל עניין בקבלת הצו כדוגמת יורש, נושה של העיזבון או נושה של היורש.

 

ניתן כמובן להסתלק מהעיזבון בבקשה לצו ירושה, ואז יש צורך להגיש כתבי הסתלקות של היורשים הפוטנציאליים ויש לציין במפורש לטובת מי הסתלק היורש – האם לטובת בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו.

 

הגשת בקשה לצו קיום צוואה

 

קיימת חשיבות רבה כאשר מגישים צו קיום צוואה להוכיח את הצוואה באמצעות הגשת המסמך המקורי. אם הוכיח המבקש שהמקור הושמד כפי שמפורט בחוק או כי לא ניתן להגיש את המקור, רשאי בית המשפט (אך לא חייב) להתיר הוכחת הצוואה באמצעות הגשת עותק של הצוואה או באופן אחר.

בהגשת בקשה לצו קיום צוואה קיימת חובה לשלוח בדואר רשום או בהמצאה אישית הודעות לזוכים על פי הצוואה על דבר זכאותם ויש לצרף את האישור על משלוח ההודעות לתיק בית המשפט.

 

כאשר מבקשים לקיים צוואה שכבר קוימה מחוץ לישראל יש להגיש, בדרך כלל, את המקור של צו קיום הצוואה הזר או עותק מאושר על-ידי קונסול או באמצעות נוטריון ואישור אפוסטיל.

 

הגשת בקשה לתיקון צו הירושה או צו קיום הצוואה

 

ניתן גם להגיש בקשה לתיקון או ביטול של צו ירושה או של צו קיום צוואה באמצעות הגשת בקשה בכתב לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה שנתן את הצו. יש לצרף תצהיר של המבקש ובו לכלול את כל העובדות הרלוונטיות לבקשה.

 

אם הוגשה הבקשה לתיקון לרשם לענייני ירושה, קיימת אפשרות שיתקיים תנאי הקבוע בחוק הירושה ואז יידרש להעביר את הבקשה לבית המשפט שידון בה.

 

בדיון בבקשה לתיקון או לביטול צו הירושה או צו קיום הצוואה, יש להתחשב בשיהוי שבהגשת הבקשה, באיחור בהגשתה ובשיקולים נוספים.

 

תכנון ההון / הרכוש המשפחתי

 

משרדנו פועל לסייע למשפחות לתכנן את ההון או הרכוש המשפחתי וליצור תוכנית לטווח ארוך. תוכנית שכזו בדרך כלל כוללת הכנת צוואות, הכנת נאמנויות וייפוי כח מתמשך. במסגרת זאת, אנו מנסים להבין את הצרכים והמטרות האישיות של כל משפחה ולייצר יחד תוכנית המתאימה לנסיבות הספציפיות של כל משפחה.

 

ניהול הליכים משפטיים להשבת נכסים עזובים

 

יחידת האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ובפרט היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם, מטפלת בטיפול בנכסים עזובים על פי חוק האפוטרופוס הכללי.

 

במסגרת פעילות היחידה,  מנהלת למעשה מדינת ישראל אלפי נכסים המוגדרים כנכסי נדל"ן עזובים, כלומר נכסים שלא נמצא מי שרשאי ומסוגל לנהל אותם או שהבעלים שלהם אינו ידוע. אכן, לפי חוק, האפוטרופוס הכללי צריך לבצע פעולות לאיתור בעלי הרכוש או לאיתור היורשים, אולם במקרים רבים הפניות מגיעות מצד קרובי משפחה רחוקים, אשר יש ברשותם מידע כי קרוב משפחה שלהם נפטר בישראל לפני שנים רבות והותיר אחריו נכסי נדל"ן, אשר מנוהלים על-ידי המדינה ואשר דמי השכירות למעשה מוחזקים על-ידי המדינה עבור הבעלים, אם וכאשר יימצאו.

 

משרדנו מנהל הליכים משפטיים רבים כיום ובעבר להוכחת הבעלות בנוגע לנכסים אבודים, ובעיקר להוכחת זיקה משפחתית לאדם שנפטר והיה בעלי הנכס, ובכלל זה הוכחה כי אותו מבקש – הוא היורש החוקי. מדובר בהליכים לא פשוטים אשר דורשים זמן ומשאבים, אך שבסופו של דבר, ניתן להוכיח בעלות על נכסי נדל"ן שערכם לא יסולא בפז. 

 

עריכת הסכמי חלוקת עיזבון

 

חוק הירושה קובע כי חלוקת עיזבון ניתן לעשות באחת משתי דרכים: הראשונה היא בדרך של הסתלקות מהעיזבון לטובת בן זוג של המוריש, אח המוריש או צאצא שלו. בכך למעשה, אדם מסתלק מהחלק שלו (כאילו לא ירש מלכתחילה) או באופן כללי ואז החלק שלו עובר לשאר היורשים או להסתלק ספציפית לטובת יורש אחר. הדרך השנייה לחלק את העיזבון היא באמצעות הסכם בין היורשים באשר לחלוקה. כמובן כי כאשר משנים את סדרי ההורשה ומחלקים אחרת העיזבון, מוטב לבחון את היבטי המס החלים במסגרת הסכם העיזבון. 

 

 המועד לערוך את הסכם חלוקת העיזבון הוא באופן טבעי – לפני שחולק העיזבון. גם אם ניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, אך לא חולק העיזבון, ניתן לערוך הסכם חלוקת עיזבון. הסדר חלוקה לאחר שחולק העיזבון יהווה הסכם רגיל שלא יהיה פטור ממס בגין העברת הנכסים במסגרת העיזבון. 

 

צריך לומר כי אין הגבלות על החלוקה מחדש שמבצעים היורשים, ובלבד שנעשית בהסכמה מלאה בין היורשים ללא כפייה או עושק מצד חלק מהיורשים על יורש או יורשים אחרים. ייתכן מצב שבו היורשים מתחשבנים אחד עם השני על חשבונות עבר ואחד מקבל את כל העיזבון או מקבל יותר מאחיו או אחיותיו. יש לזכור כי אם מבוצע איזון מחוץ לעיזבון, כלומר מכניסים מבחוץ כספים כדי לאזן את החלוקה בין היורשים, יחול מס על הכספים מחוץ לעיזבון.

עורך דין נדלן ומקרקעין  אוהד שפק
עורך דין נדלן ומקרקעין אוהד שפק

עו"ד שפק, מייסד המשרד, מומחה בנדל"ן ובמיסוי מקרקעין ומלווה עסקאות נדל"ן מורכבות בישראל, באירופה ובארה"ב.
מרצה בפורומים מקצועיים ומפרסם מעת לעת מאמרים וטורי דעה בעיתונות הישראלית ובעיתונות הזרה.
ממייסדי עמותת משמר הדמוקרטיה הישראלית, הפועלת משנת 2019 לקידום עקרונות וערכים דמוקרטיים.
מייצג יזמים ובעלי דירות בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, מייצג זוכים וקבוצות זוכים בפרויקטים של מחיר למשתכן ומתמחה בנושאי ירושה, צוואות ועיזבונות. לפרטים ושאלו מוזמנים לצור קשר.
כתובות המשרד: ירושלים רחוב קרן היסוד 34.
רמת גן: מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט - קומה 33).
טלפון: 02-6775435

תוכן עניינים

לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן