מאמרים של: אוהד שפק

חוות דעת לוועדת חוקה בכנסת / חוק היועמ"שים

חוות דעת לוועדת חוקה בכנסת / חוק היועמ"שים

חוות דעת לוועדת חוקה בכנסת / חוק היועמ"שים בשם התנועה לטוהר המידות הגיש משרדנו (18.06.2018) חוות דעת לוועדת חוקה של הכנסת לקראת הדיון בהצעת החוק להפיכת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון של