בית המשפטי העליון

הפליה בשם האמונה

הפליה בשם האמונה

רצונם של רבים מאיתנו להתגורר בסמוך לדומים לנו לא מעיד על כך שסגרגציה במגורים על בסיס לאום או מידת דתיות היא הדבר הרצוי. למעשה, הפרדה שכזו בחסות המדינה מנוגדת לעיקרון