השפעה בלתי הוגנת

השפעות בלתי הוגנות בצוואה

השפעות בלתי הוגנות בצוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה / עו"ד אוהד שפק   נהנה בצוואה אשר מעורב בעריכת הצוואה – למשל, מבקש מעו"ד שיערוך את הצוואה, משלם את שכר טרחת העו"ד, דואג לבדיקה רפואית