התנועה לטוהר המידות

עו"ד אוהד שפק בחוות דעת לוועדת חוקה בכנסת

עו"ד אוהד שפק בחוות דעת לוועדת חוקה בכנסת

חוות דעת לוועדת חוקה בכנסת / חוק היועמ"שים   בשם התנועה לטוהר המידות הגיש משרדנו (18.06.2018) חוות דעת לוועדת חוקה של הכנסת לקראת הדיון בהצעת החוק להפיכת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון

דרישה להעברת סמכויות מינוי שופטים, רשמים ונציגי ציבור בבתי הדין לעבודה משר העבודה והשירותים החברתיים, חיים כץ, לשר אחר בממשלת ישראל

דרישה להעברת סמכויות מינוי שופטים, רשמים ונציגי ציבור בבתי הדין לעבודה משר העבודה והשירותים החברתיים, חיים כץ, לשר אחר בממשלת ישראל

בשם התנועה לטוהר המידות העביר משרדנו ביום 20.12.17 ביחד עם עו"ד Yuval Yoaz, מכתב ליועץ המשפטי לממשלה בו דרשנו כי תועבר הסמכות הנתונה ל-חיים כץ – שר העבודה והרווחה למנות שופטים בבתי הדין לעבודה.