חוק הירושה

בן ממשיך ופיצוי כספי לאחים

בן ממשיך ופיצוי כספי לאחים

האם בן ממשיך שינהל מעתה את המשק החקלאי של הוריו המנוחים צריך לשלם פיצוי לאחים שלו לפי "שווי נטו" של המשק החקלאי (לאחר ניכוי דמי הסכמה ומס שבח) או לפי

השפעות בלתי הוגנות בצוואה

השפעות בלתי הוגנות בצוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה / עו"ד אוהד שפק   נהנה בצוואה אשר מעורב בעריכת הצוואה – למשל, מבקש מעו"ד שיערוך את הצוואה, משלם את שכר טרחת העו"ד, דואג לבדיקה רפואית