חוק השכירות והשאילה

חוק שכירות הוגנת

חוק שכירות הוגנת

חוק שכירות הוגנת / עו"ד אוהד שפק שוק הדיור בישראל מונע על-ידי מספר פרמטרים, כאשר בין המרכזיים ביניהם ניתן למנות את צפיפות האוכלוסין, רגולציה של התכנון והבניה, ביקוש גבוה שנובע