חיים כץ

דרישה להעברת סמכויות מינוי שופטים, רשמים ונציגי ציבור בבתי הדין לעבודה משר העבודה והשירותים החברתיים, חיים כץ, לשר אחר בממשלת ישראל

דרישה להעברת סמכויות מינוי שופטים, רשמים ונציגי ציבור בבתי הדין לעבודה משר העבודה והשירותים החברתיים, חיים כץ, לשר אחר בממשלת ישראל

בשם התנועה לטוהר המידות העביר משרדנו ביום 20.12.17 ביחד עם עו"ד Yuval Yoaz, מכתב ליועץ המשפטי לממשלה בו דרשנו כי תועבר הסמכות הנתונה ל-חיים כץ – שר העבודה והרווחה למנות שופטים בבתי הדין לעבודה.