משרד האוצר

שלח את עמ"י

שלח את עמ"י

טוב תפעל הממשלה באם תאשר בהקדם מתווה העסקה חדש והוגן לכ-1,200 עובדי המדינה הפועלים בתפוצות. על מתווה זה לאמץ את ההסכמות שנתקבלו בהסכם עם הדיפלומטים ולהחילם על עובדי העמ"י /