נחלה חקלאית

ירושת משק חקלאי

ירושת משק חקלאי

הלכה חדשה של בית המשפט העליון מנובמבר 2018 מאפשרת להעביר זכויות במשקים חקלאיים על-פי צוואה ולא רק ליורשים על פי דין – כלומר לא רק לבן זוג או לבן ממשיך