פחת

תשלום מס על דמי שכירות מדירות מגורים וניכוי הפחת במכירה

תשלום מס על דמי שכירות מדירות מגורים וניכוי הפחת במכירה

תשלום מס על שכירות מדירות מגורים וניכוי הפחת בעת מכירת דירת המגורים ישנם שלושה מסלולי מיסוי עיקריים בישראל לגבי תשלום מס על שכירות המתקבלת מהשכרת דירת מגורים. בכתבה שפורסמה באתר