צוואה

כתיבת צוואה

כתיבת צוואה

מהי צוואה? הצוואה היא מסמך מיוחד במינו. היא מסמך משפטי, אך היא למעשה מסמך שמהווה את מכתבו האישי של אדם, והוא כולל משאלות, אהבות, רגשות ואף חשבונות, היוצאים ממעמקי לבו

השפעות בלתי הוגנות בצוואה

השפעות בלתי הוגנות בצוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה / עו"ד אוהד שפק   נהנה בצוואה אשר מעורב בעריכת הצוואה – למשל, מבקש מעו"ד שיערוך את הצוואה, משלם את שכר טרחת העו"ד, דואג לבדיקה רפואית

ירושת משק חקלאי

ירושת משק חקלאי

הלכה חדשה של בית המשפט העליון מנובמבר 2018 מאפשרת להעביר זכויות במשקים חקלאיים על-פי צוואה ולא רק ליורשים על פי דין – כלומר לא רק לבן זוג או לבן ממשיך