בג"צ

השילוב הראוי / מקור ראשון

השילוב הראוי / מקור ראשון

בתגובה לעתירה שהוגשה לבג"ץ הסכימה המועצה להשכלה גבוהה לשקול את צמצום ההפרדה המגדרית במסלולי ההכשרה לציבור החרדי. האם ההחלטה תשפיע על הנהירה החרדית לאקדמיה?17.04.2015 לפני כשבועיים קבעו שופטי בית המשפט