מחיר למשתכן

ליווי רוכשי יחידות הדיור כולל בדיקות מקדמיות, לרבות בדיקות תכנוניות, בדיקת מסמכי המכרז, הזכויות במקרקעין, בדיקת התאמת הסכם המכר ונספחיו להוראות הדין, ניהול משא ומתן מול בא-כוח הקבלן ועריכת נספח שינויים להסכם המכר.
זוכי-מחיר-למשתכן-בפרוייקטים-של-גינדי

ליווי בטרם החתימה על הסכם המכר 

ליווי רוכשי יחידות הדיור כולל בדיקות מקדמיות, לרבות בדיקות תכנוניות, בדיקת מסמכי המכרז, הזכויות במקרקעין, בדיקת התאמת הסכם המכר ונספחיו להוראות הדין, ניהול משא ומתן מול בא-כוח הקבלן ועריכת נספח שינויים להסכם המכר. בתוך כך, הליווי המשפטי כולל גם טיפול בעריכת שינויים בהסכם המכר לטובת הזוכים, וקשר שוטף עם היזם, משרד השיכון והבינוי, חברת י.ת.ב. או חברת אשד-טל אסף המפקחות על הפרויקטים מטעם משרד השיכון, וכן גופים אחרים ככל שיידרשו, על מנת לערוך את מירב השינויים לטובת הזוכים.

ליווי במעמד חתימת הסכם המכר 


בחינת ההצמדות לדירה (מרפסות, חניה, מחסן, גינה, גג); בחינת סך התשלום ובדיקת סדר התשלומים; בחינת מתן בטוחות בהתאם להוראות הסכם המכר והדין הקיים; הסבר מפורט על החוזה, הנספחים והתוכניות.

ליווי לאחר חתימת ההסכם 


פיקוח על הגשת הדיווחים לרשות המסים וליווי בקבלת אישורים מרשות המסים; אימות מסמכי המשכנתא של הרוכשים ותצהירים נלווים; מעקב אחר רישום הערת אזהרה או כל בטוחה אחרת לטובת הרוכשים; הענקת ייעוץ לרוכשים, עמידה בקשר עם הגופים הרלוונטיים וסיוע בפתרון עיכובים / תקלות במהלך התקופה שעד לקבלת מפתח ורישום הזכויות על שם הרוכשים, על מנת שהתהליך יתקדם ויושלם כמתוכנן ולטובת הרוכשים; מעקב אחר רישום הבית המשותף ורישום הזכויות על שם הרוכשים.

לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן