בג"צ דוחה העתירה לנציג באופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים / וואלה

עו"ד אוהד שפק
עו"ד אוהד שפק

ב-20 באוגוסט 2020 דחה בג"צ את העתירה שהגיש משרדנו ביחד עם עו"ד יובל יועז ועו"ד אביגדור פלדמן בשם משמר הדמוקרטיה הישראלית. בעתירה התבקש בית המשפט העליון לקבוע כי החלטת מליאת הכנסת לבחור בחברי הכנסת אסנת מארק וצבי האוזר לוועדה לבחירת שופטים בטלה נוכח כישלונה של הכנסת מלבחור בין נציגיה לוועדה לפחות נציג אחד מטעם האופוזיציה.

 

העתירה ביקשה מבית המשפט לקבוע כי סעיף 26 להסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לסיעת כחול לבן בטל הוא משום פגיעתו בתהליך בחירת השופטים וגרירתו אל השדה הפוליטי של הסכם קואליציוני שאינו נרתע מלנקוב בשמם של חברי הכנסת שיבחרו על פי ההסכם "בבחירות חשאיות" לוועדה לבחירת שופטים.

 

 

טענו בעתירה כי בישראל שורר מנהג או נוהג חוקתי מחייב בדבר בחירת חבר כנסת מן האופוזיציה כאחד מנציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים, וכי נוהג זה הופר במקרה שלפנינו. בעתירה הדגשנו כי על בית המשפט מוטל התפקיד לשמור על עקרון הפרדת הרשויות, ולענייננו הכוונה היא לשמירה על הכנסת מפני הממשלה. בחירה בשני חברי הכנסת שההסכם הקואליציוני נקב בשמם מלמדת כי הממשלה שולטת באופן אבסולוטי על הכנסת, וכי זו פגיעה בעצמאות שיקול הדעת של חברי הכנסת ובזכותם וחובתם להכריע על פי מצפונם ולא על פי תכתיב. לכן – תוצאות ההצבעה צריכות להיות בטלות גם בשל נימוק זה.

 

 

וכך, כתבנו בעתירה לבג"צ: 

 

"המחשבה כי ניתן לקבוע את נציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים, האמורים להיבחר בבחירות חשאיות, בהסכם קואליציוני, בין מפלגות, שאף נוקב בשמם המפורש, היא כה גסה, כל כך סותרת את עקרון אי תלות השופטים, היא גוררת שופטים לזירה פוליטית, ויוצרת פוליטיזציה של מערכת השפיטה. אותם שני נציגי הכנסת בוועדה כפופים כמובן למשמעת קואליציונית, וההנחה היא כי יביאו לבחירתם של שופטים הנוחים ונאים בעיני המפלגה שהבטיחה את כהונתם בהסכם קואליציוני".

 

 

"הסכם קואליציוני כשמו הוא הסכם של תן וקח, של משרות ושרים וטובות הנאה העוברים מיד ליחד. הכללת הוועדה לבחירת שופטים ונקיבת שמם של חברי הכנסת שייצגו את הכנסת בוועדה  ו"ייבחרו" בבחירות החשאיות, היא ביזוי הליך בחירת השופטים. היא גורמת להפיכת הוועדה לסחורה עוברת לסוחר, כאשר דין חבר ועדה לבחירת שופטים כדין סגן שר או ראש אגף או סחורות חליפין אחרות הנכללות בהסכם הקואליציוני. הוועדה לבחירת שופטים לפחות עד לעונה האחרונה פעלה בניקיון כפיים; שופטים התמנו לבתי המשפט על יסוד בקיאותם בחוק, חריפות מחשבתם, אופיים השיפוטי, והטענות בדבר מינויים מכוונים לא זכו לאישוש מכח פעילותם התקינה של בתי המשפט ועצמאות השופטים".

 

 

"המילים קשות, הטענות צורבות, אך אין מנוס מכך, מי שלא שיער לעצמו כי נציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים ייקבעו בהסכם קואליציוני, עלול לגלות יום אחד כי ההסכם הקואליציוני גם יקבע באילו שופטים יתמכו חברי הכנסת שיועדו לוועדה לבחירת שופטים". 

 

 

"אכן תהליך בחירת השופטים במדינת ישראל, אינו נקי מביקורת ושישים הצעות חוק שלא התקבלו ביקשו לשנות אותו, אך בודאי שאיש לא פילל כי בחירת השופטים תהפוך לענין להסכמים קואליציוניים. מה יהיה על אמון הציבור במערכת המשפט, מה המחשבות שיחלפו במוחו של עורך הדין, למשל אחד אלה החתומים על עתירה זו, כאשר יופיע בפני שופט שלום או עליון, שתמכה בו חברת הכנסת אוסנת מארק כי דעותיו קרובות לליכוד".

 

 

"האם החזקה כי השופט שופט על פי הדין והדין בלבד, תחזיק מעמד מול הסכם קואליציוני המתייחס לוועדה לבחירת שופטים כסחורה בת חליפין, כאחת התמורות העוברות מיד ליד בהסכם הקואליציוני".

 

 

"אמנם בית משפט נכבד זה לא מנע מראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו, להרכיב ממשלה ולעמוד בראשה, בצד ראש הממשלה החלופי שהגיח לפתע, אך העובדה כי בפעם הראשונה בתולדות התרבות הפוליטית בישראל עומד בראש הממשלה אדם שכתבי אישום חמורים בעבירות שחיתות ציבורית עומדים כנגדו, וכי משפטו הפלילי יתנהל תוך כדי כהונתו כראש הממשלה, לא נמחקה. עינינו רואות וכלות, איך משתמש ראש הממשלה במעמדו, בכלי התקשורת העומדים לרשותו, כדי לתקוף בלי בושה, בלי צניעות היאה לו, את גורמי אכיפת החוק".

 

 

"והכפופים לו, לראש הממשלה, מחרים וחוזרים אחריו וכאמור החברה העתידה בוועדה לבחירת שופטים מסייעת לו ותומכת בו כאשר התייצבה לקריאת המפקד לבוא אל יום פתיחת משפטו לבית המשפט המחוזי בירושלים ולהפגין בנוכחותה את הסכמתה לדברי הבלע שהשמיע. ראוי שננהג זהירות רבה בראש ממשלה, שכדברי כבוד השופט עמית לא ראוי היה להתמנות כבודק שעוני מים בעיר, השתלטות על הוועדה לבחירת שופטים היא צעד טקטי לקראת השתלטות על מערכת המשפט המעזה להאשים ראש ממשלה כמושחת מן היסוד בהיאסף ראיות מספיקות לתיק החקירה נגדו, שחייבו הגשת כתב אישום חמור נגדו".

 

 

"המתקפה כנגד מערכת המשפט ברורה וגלויה והיא מתנהלת בראש חוצות על ידי ראש הממשלה ופמלייתו, אי אפשר שלא להגיע למסקנה כי בחירת פלוני ואלמונית לוועדה לבחירת שופטים היא חלק ממתקפה זו על מערכת המשפט. המתקפה על מערכת המשפט אינה נובעת בהכרח מפועלם של שני חברי כנסת אלה בוועדה לבחירת שופטים אלא מזילות תהליך בחירת השופטים, המביא לפגיעה מערכתית במערכת השפיטה, המובילה בהכרח לפגיעה באמון הציבור בשופטים, מה שפותח פתח להתקפות נוספות על שופטים מבית המשפט העליון ועד לאחרון בתי המשפט לתעבורה".

 

 

"האמרה הידועה "אין לנו, לשופטים, לא חרב ולא ארנק; כל שיש לנו הוא אמון הציבור", המיוחסת לנשיא ברק, אך מקורה בכתבי הפדרליסט של אלכסנדר המילטון, גיליון 78 ( "The Judiciary branch of the proposed government would be the weakest of the three branches because it had no influence over either the sword or the purse") – סופגת מכה קשה כאשר בוחרי השופטים הופכים לחלק מהסכם קואליציוני. והסכם זה בתורו פותח פתח להגדרת השופטים ככלי משחק פוליטיים".

 

 

"הסכמה חד צדדית של הקואליציה לפגוע באיזון החוקתי שהושג באמצעות ההרכב המוסדי של הוועדה לבחירת שופטים, עלולה להוביל להגדלת כוחה של הקואליציה בוועדה, ולהגברת שיקולים פוליטיים בהליך מינוי השופטים, לרבות מינוי שופטים שלא על בסיס מקצועיותם אלא על בסיס השערות על אודות מידת קרבתם האידיאולוגית למפלגה המצויה בשלטון".

 

 

"התפתחות כזו תגרור לפוליטיזציה של הוועדה, תחבל בעקרון האי-תלות של השופטים, ותשחית את תהליך המינויים. היא עלולה בסופו של יום לכרסם כרסום של ממש בעקרון שלטון החוק בישראל".

 

השאר תגובה

אודות

המשרד מתמחה בנדל”ן ובמיסוי מקרקעין, בנושאי ירושה צוואות ועיזבונות, וכן ובליטיגציה בבתי המשפט. המשרד משלב מומחיות בתחומי משפט מגוונים תוך הבנה והיכרות מעמיקה עם הרגולציה בישראל ועם הסביבה העסקית.

כתובות המשרד :
ירושלים רחוב קרן היסוד 34. 
רמת גן: מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט – קומה 33).

פוסטים אחרונים

עקבו אחרינו

לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

Open chat
דילוג לתוכן